Khuyến mãi

CUNG ĐƯỜNG THANH XUÂN (TREKKING TÀ NĂNG - PHAN DŨNG)
2,690,000 đ

CUNG ĐƯỜNG THANH XUÂN (TREKKING TÀ NĂNG - PHAN DŨNG)

2N2Đ
15
10
GST-TKK-TN-PD
Khởi hành: 10/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
XỨ TRÀM THƠM (BẾN LỨC - TÂN TRỤ - MỘC HOÁ)
1,950,000 đ

XỨ TRÀM THƠM (BẾN LỨC - TÂN TRỤ - MỘC HOÁ)

2N1Đ
15
10
3 sao
GST-FIT-LONGAN
Khởi hành: 01/01/2022
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)
3,490,000 đ

COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)

3N2Đ
20
20
5 sao
GST-CB-SGN-PQC
Khởi hành: 17/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)
4,750,000 đ

COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)

3N2Đ
20
20
5 sao
GST-CB-SGN-PQC2
Khởi hành: 17/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)
3,650,000 đ

COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)

3N2Đ
20
20
5 sao
GST-CB-SGN-PQC3
Khởi hành: 17/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)
7,150,000 đ

COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)

4N3Đ
20
20
5 sao
GST-CB-HAN-PQC2
Khởi hành: 16/12/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)
5,450,000 đ

COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)

4N3Đ
20
20
5 sao
GST-CB-HAN-PQC3
Khởi hành: 16/12/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)
5,350,000 đ

COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)

4N3Đ
20
20
5 sao
GST-CB-HAN-PQC
Khởi hành: 16/12/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
COMBO SÀI GÒN - ĐIỆN BIÊN 3N2Đ
1,190,000 đ

COMBO SÀI GÒN - ĐIỆN BIÊN 3N2Đ

3N2Đ
20
7
GST-CB-SGN-DIN
Khởi hành: 12/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO
5,790,000 đ

THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO

4N3Đ
15
15
4 sao
GST-FIT-HN-PQC-4SAO
Khởi hành: 24/11/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
THANH NGỌC ĐẢO (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO
4,090,000 đ

THANH NGỌC ĐẢO (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO

3N2Đ
40
30
4 sao
GST-FIT-SGN-PQC-4SAO
Khởi hành: 19/11/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 5 SAO
6,490,000 đ

THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 5 SAO

4N3Đ
15
15
5 sao
GST-FIT-HN-PQC-5SAO
Khởi hành: 18/11/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội

Tour trong nước

CUNG ĐƯỜNG THANH XUÂN (TREKKING TÀ NĂNG - PHAN DŨNG)
2,690,000 đ

CUNG ĐƯỜNG THANH XUÂN (TREKKING TÀ NĂNG - PHAN DŨNG)

2N2Đ
15
10
GST-TKK-TN-PD
Khởi hành: 10/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
XỨ TRÀM THƠM (BẾN LỨC - TÂN TRỤ - MỘC HOÁ)
1,950,000 đ

XỨ TRÀM THƠM (BẾN LỨC - TÂN TRỤ - MỘC HOÁ)

2N1Đ
15
10
3 sao
GST-FIT-LONGAN
Khởi hành: 01/01/2022
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)
3,490,000 đ

COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)

3N2Đ
20
20
5 sao
GST-CB-SGN-PQC
Khởi hành: 17/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)
4,750,000 đ

COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)

3N2Đ
20
20
5 sao
GST-CB-SGN-PQC2
Khởi hành: 17/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)
3,650,000 đ

COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC)

3N2Đ
20
20
5 sao
GST-CB-SGN-PQC3
Khởi hành: 17/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)
7,150,000 đ

COMBO VINPEARL DISCOVERY - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)

4N3Đ
20
20
5 sao
GST-CB-HAN-PQC2
Khởi hành: 16/12/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)
5,450,000 đ

COMBO MOVENPICK - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)

4N3Đ
20
20
5 sao
GST-CB-HAN-PQC3
Khởi hành: 16/12/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)
5,350,000 đ

COMBO VINOASIS - TRẢI NGHIỆM ĐẲNG CẤP 5* (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC)

4N3Đ
20
20
5 sao
GST-CB-HAN-PQC
Khởi hành: 16/12/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
COMBO SÀI GÒN - ĐIỆN BIÊN 3N2Đ
1,190,000 đ

COMBO SÀI GÒN - ĐIỆN BIÊN 3N2Đ

3N2Đ
20
7
GST-CB-SGN-DIN
Khởi hành: 12/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO
5,790,000 đ

THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO

4N3Đ
15
15
4 sao
GST-FIT-HN-PQC-4SAO
Khởi hành: 24/11/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội
THANH NGỌC ĐẢO (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO
4,090,000 đ

THANH NGỌC ĐẢO (SÀI GÒN - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 4 SAO

3N2Đ
40
30
4 sao
GST-FIT-SGN-PQC-4SAO
Khởi hành: 19/11/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 5 SAO
6,490,000 đ

THANH NGỌC ĐẢO (HÀ NỘI - PHÚ QUỐC) - DỊCH VỤ 5 SAO

4N3Đ
15
15
5 sao
GST-FIT-HN-PQC-5SAO
Khởi hành: 18/11/2021
Nơi khởi hành: Hà Nội

Tour Trekking

CUNG ĐƯỜNG THANH XUÂN (TREKKING TÀ NĂNG - PHAN DŨNG)
2,690,000 đ

CUNG ĐƯỜNG THANH XUÂN (TREKKING TÀ NĂNG - PHAN DŨNG)

2N2Đ
15
10
GST-TKK-TN-PD
Khởi hành: 10/12/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
XUYÊN RỪNG CHINH PHỤC NÓC NHÀ CAO NGUYÊN LÂM VIÊN (BIDOUP - NÚI BÀ)
2,700,000 đ

XUYÊN RỪNG CHINH PHỤC NÓC NHÀ CAO NGUYÊN LÂM VIÊN (BIDOUP - NÚI BÀ)

2N2Đ
20
12
GST-TK-BIDOUP
Khởi hành: 04/10/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
KHÁM PHÁ RỪNG GIÀ - THIÊN NHIÊN HOANG DÃ (BÙ GIA MẬP)
1,690,000 đ

KHÁM PHÁ RỪNG GIÀ - THIÊN NHIÊN HOANG DÃ (BÙ GIA MẬP)

2N1Đ
20
9
GST-TK-BGM
Khởi hành: 14/09/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
KHÁM PHÁ CHƯ B'LUK - HANG NÚI LỬA DÀI NHẤT ĐÔNG NAM Á (NÚI LỬA CHƯ B'LUK)
2,250,000 đ

KHÁM PHÁ CHƯ B'LUK - HANG NÚI LỬA DÀI NHẤT ĐÔNG NAM Á (NÚI LỬA CHƯ B'LUK)

2N3Đ
20
8
GST-TK-CHUBLUK
Khởi hành: 12/09/2021
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh

Tour nước ngoài

SEOUL, MÙA HOA ANH ĐÀO (HÀN QUỐC)
13,950,000 đ

SEOUL, MÙA HOA ANH ĐÀO (HÀN QUỐC)

4N4Đ
40
0
4 sao
GST-OB-HQ
Khởi hành: 18/06/2020
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
HÀNH HƯƠNG CÔNG GIÁO (THÁI LAN)
6,450,000 đ

HÀNH HƯƠNG CÔNG GIÁO (THÁI LAN)

5N4Đ
0
0
3 sao
GST-OB-TL
Khởi hành: 03/02/2020
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
KHÁM PHÁ NAM PHI (CAPETOWN - SUN CITY - JOHANNESBURG - PRETORIA)
Liên hệ

KHÁM PHÁ NAM PHI (CAPETOWN - SUN CITY - JOHANNESBURG - PRETORIA)

7N8Đ
30
5
4 sao
GST-OB-NAMPHI
Khởi hành: 01/01/2020
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
TÌNH TƯƠNG TÂY (TƯƠNG TÂY HỒ NAM - PHƯỢNG HOÀNG DANH LAM)
14,450,000 đ

TÌNH TƯƠNG TÂY (TƯƠNG TÂY HỒ NAM - PHƯỢNG HOÀNG DANH LAM)

5N4Đ
40
0
4 sao
GST-OB-CHI-TTT
Khởi hành: 28/05/2019
Nơi khởi hành: Hà Nội
GIANG NAM HÀNH (NGHĨA Ô - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - Ô TRẤN)
19,950,000 đ

GIANG NAM HÀNH (NGHĨA Ô - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - Ô TRẤN)

6N5Đ
40
0
4 sao
GST-FIT-CHI-GNH
Khởi hành: 24/01/2019
Nơi khởi hành: Hồ Chí Minh
TOUR KHÁCH ĐOÀN
TỔ CHỨC SỰ KIỆN

Đăng ký nhận thông tin tour

VÌ SAO CHỌN
GOLDEN SMILE TRAVEL ?
1.
SẢN PHẨM
Độc đáo, mới lạ
2.
CHẤT LƯỢNG
Đảm bảo tuyệt đối
3.
GIÁ CẢ
Phải chăng và hợp lí theo yêu cầu
4.
THỦ TỤC
Nhanh chóng, đơn giản và chuyên nghiệp
5.
UY TÍN
Khẳng định đẳng cấp thông qua từng dịch vụ
Quay lại đầu trang
Hướng dẫn
đặt tour
Gọi ngay